Contact & Informatie

U kunt een bericht verzenden via het emailadres: behoudcatharina@zeelandnet.nl .
Contact informatie voor het midzomerscomité en het internationale kunstweekend vindt u op de desbetreffende pagina.

Info i.v.m. giften

Nieuwe belastingregels Algemeen Nut Beogende Instellingen. Op 1 januari 2008 zijn voor algemeen nut beogende instellingen, kortweg ANBI genaamd, de belastingregels veranderd op het gebied van:

Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen dan gebruikmaken van de fiscale voordelen. Om als een ANBI te worden aangewezen, moet de instelling een beschikking van de Belastingdienst hebben. De stichting Behoud Catharinakerk Hengstdijk heeft zo’n beschikking.

Wat zijn de fiscale voordelen voor een ANBI?

Jaaroverzicht 2018

De jaarcijfers van de stichting over het laatste jaar (2018) zijn als volgt:

Ontvangsten
acties algemeen € 10.132
actie vrienden € 915
boek € 80
giften € 15.050
dividenden + rente € 122
Totaal ontvangen € 26.299
Uitgaven
onkosten (adv.-burokosten en leges) € 240
verzekering € 97
bankkosten € 131
energie/ huur € 830
restauratie € 11.974
lampen € 549
Totaal uitgaven € 13.521

Netto resultaat € 12.778
Het zesjaren onderhoudsplan loopt tot en met 2021. Hartelijk dank aan de velen, die dit resultaat mogelijk maakten, maar in het bijzonder aan een persoon.


Contact algemeen

Eddie Prince
Telefoon: 0114-682049
Mobiel: 06- 55 47 66 44