Internationaal Kunstweekend Hengstdijk

Het comité startte in 1997 onder de bezielende artistieke leiding van Annette Hogenboom en de gedreven George Sponselee. Later aangevuld met Anneke Verdonschot, waarna Nel van der Meij de artistieke leiding in handen nam. Thans is de plaats vacant.

Als een van de eerste cultuurorganisaties van de voormalige gemeente Hontenisse werd de eerste twee jaar een kunstroute door het dorp georganiseerd. Daarna verhuisde deze (mede om veiligheidsredenen) naar de prachtige monumentale kerk. Met diverse Belgische kunstkringen werden samenwerkingsverbanden aangegaan. Het bijzondere aan deze evenementen is dat alles wordt georganiseerd zonder dat daar geld aan te pas komt. Noch voor publiek, noch voor de tentoonstellende kunstenaren of uitvoerende musici. Voorwaar een echte prestatie!

Ondertussen mocht het I.K.W. Hengstdijk de Cultuurprijs 2007 (waarderingsprijs) van de gemeente Hulst in de wacht slepen.

Het comité is erg actief en organiseert jaarlijks:


Leden
  • Jo de Cock
  • Eddie Prince
  • Evert Prince
  • Er zijn enkele vacatures
Contactadres

Eddie Prince
Kievitstraat 3
4585 AJ Hengstdijk
Telefoon: 0114-682049