Parochie

De parochie Hengstdijk is gelegen aan de noordelijke oever van de kreek De Vogel en bestond al in de twaalfde eeuw. De voormalige Norbertijnenabdij van Drongen bij Gent verkrijgt van Godfried, bisschop van Utrecht in 1161 toestemming om een parochie te stichten te Hengstdijk en is daarmee een van de oudste parochies in de hele streek. Vanaf 1161 wordt de H. Catharina van Alexandrië als patrones van kerk en het dorp aangeroepen tegen katelijnewielen, eczeem en kwaadaardige gezwellen. Haar feest wordt jaarlijks gevierd op 25 november. Het dorp en de kerk zijn altijd nauw met elkaar verbonden geweest.

De huidige kerk dateert uit 1892 en is geplaatst op de oude fundamenten van de eeuwen oude eerste kerk.

De kerkbestuur vormt sinds 1 januari 2007 een zo genaamde personele unie met de buurtparochies Stoppeldijk en Boschkapelle, samen staatkundig Vogelwaarde genaamd.

Met ingang van 1 januari 2012 zijn alle parochies in Oost-Zeeuws Vlaanderen samengegaan in de nieuwe parochie Maria Sterre der Zee te Hulst.