Bestuur

De stichting is opgericht op 22 december 1998 om los van de instellingen, die er al waren, een prachtige kerk voor het nageslacht te bewaren. Al vanaf 1994 waren enkele personen bezig met het houden van activiteiten met medewerking van een groeiend aantal groepen om fondsen te verwerven voor het onderhoud en instandhouding van het monumentale gebouw.

In de vorm van acties zijn diverse zaken gerealiseerd. De actie ‘schijnwerper’ zette het gebouw sindsdien in de donkere dagen in het licht.
De actie ‘schilderijlijst’ zorgde voor een prachtige lijst rond het eeuwenoude schilderij: Aanbidding der wijzen. En de actie ‘voorzetramen’ zorgde mede voor gehard veiligheidsglas voor alle glas-in-loodramen van de hele kerk, waardoor deze minder tochtig werden en meer bescherming kregen.

Leden & functie
  • Jo de Cock, voorzitter
  • Eddie Prince, secretaris
  • Wies van Gemst-van Dijk, penningmeester
  • Frank Mel, lid