Contact & Informatie

U kunt een bericht verzenden via het emailadres: behoudcatharina@zeelandnet.nl .
Contact informatie voor het midzomerscomité en het internationale kunstweekend vindt u op de desbetreffende pagina.

Info i.v.m. giften

Nieuwe belastingregels Algemeen Nut Beogende Instellingen. Op 1 januari 2008 zijn voor algemeen nut beogende instellingen, kortweg ANBI genaamd, de belastingregels veranderd op het gebied van:

Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen dan gebruikmaken van de fiscale voordelen. Om als een ANBI te worden aangewezen, moet de instelling een beschikking van de Belastingdienst hebben. De stichting Behoud Catharinakerk Hengstdijk heeft zo’n beschikking.

Wat zijn de fiscale voordelen voor een ANBI?

Jaaroverzicht 2017

De jaarcijfers van de stichting over het laatste jaar (2017) zijn als volgt:

Ontvangsten
acties algemeen € 8.490
actie vrienden € 415
boek € 149
giften € 15.332
dividenden + rente € 254
Totaal ontvangen € 24.630
Uitgaven
onkosten (adv.-burokosten en leges) € 267
verzekering € 97
bankkosten € 176
energie/ huur € 830
restauratie € 4.004
Totaal uitgaven € 5.374

Netto resultaat € 19.256
Hoewel het zesjaren onderhoudsplan in 2016 is ingegaan werd dit jaar met restauratie gestart. Hartelijk dank aan de velen, die dit resultaat mogelijk maakten, maar in het bijzonder aan een persoon.


Contact algemeen

Eddie Prince
Telefoon: 0114-682049
Mobiel: 06- 55 47 66 44