Aanmelden


Vrienden van de stichting

Bankrekeningnummer stichting:
NL95ABNA 080 55 77 157
De stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Door een bedrag van tenminste € 20 per jaar over te maken op ons bankrekeningnummer wordt u vriend van onze stichting. Zij zullen met een korting toegelaten worden tot enkele van onze activiteiten.

Kunstenaar

Bent u gestart of al enige tijd bezig met het maken van kunstwerken en heeft u inmiddels (tenminste) drie werken ter beschikking? In dat geval stelt de stichting u graag in de gelegenheid uw werken aan een groter publiek te tonen. Het is immers pas kunst als u uw werk in de openbaarheid brengt.
Via email kunt u zich aanmelden.

Nieuwsbrief

De stichting onderneemt jaarlijks enkele steeds terugkerende activiteiten. Echter deze worden nog aangevuld met wisselende activiteiten, die vooraf niet altijd in te plannen zijn. Door u hier aan te melden ontvangt u van onze stichting tijdig bericht wanneer er wat plaatsvindt. Meld u aan voor onze nieuwsbrief door uw e-mailadres op te geven met de vermelding dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.