22 november 2008 Afronding actie voorzetramen (2003 – 2008).

Persbericht
'Glazen pracht in Catharinakerk Hengstdijk'
door Harold de Puysseleijr. zaterdag 15 november 2008

HENGSTDIJK - De Catharinakerk in Hengstdijk heeft zijn meer dan veertig prachtig gebrandschilderde glas-in-loodramen te danken aan het zakelijk instinct van pastoor E. de Kerf zaliger.

De stichting die ijvert voor het behoud van dit gebouw bracht de afgelopen jaren zestigduizend euro bijeen om de ramen te beschermen. De ramen werden aan de buitenzijde voorzien van gehard veiligheidsglas. Pastoor De Kerf wilde de in 1892 gebouwde kerk verfraaien met gebrandschilderde ramen. Het geld daarvoor had de parochie echter niet in kas. De niet onbemiddelde pastoor gaf zelf het goede voorbeeld. Bij gelegenheid van zijn zilveren priesterjubileum in 1921 betaalde hij het eerste raam. Vervolgens benaderde hij de rijke boeren in het dorp om ook een raam te sponsoren.

De andere parochianen werd om een (bescheidener) bijdrage gevraagd. Iets van de handelsgeest van zijn familie, het brouwersgeslacht uit Sint Jansteen, zat dus zeker in de genen van deze geestelijke. Een glaskunstenaar uit Antwerpen leverde achttien kunstwerken af, met afbeeldingen van heiligen en de naam van de schenkers erin verwerkt. Ze hangen onder andere in het priesterkoor (grote foto). Bij zijn veertigjarig jubileum in 1936 herhaalde De Kerf zijn kunststukje; nu ging hij 'te biecht' bij zijn familieleden met het verzoek de aanschaf van een raam te sponsoren. Zodoende hangen er in de Catharinakerk ramen met afbeeldingen van 'niet-alledaagse' heiligen, zoals Jeanne d'Arc  en Liduina van Schiedam. Ramen boven de biechtstoel van de mannen beelden het verhaal van de verloren zoon uit (foto midden). De Stichting Behoud Catharinakerk staat 22 november om 19 uur met een eucharistieviering stil bij de afronding van het project.

Viering 22 november 2008
Op zaterdag 22 november vond een feestelijke eucharistieviering plaats. Mariëtte Prince gaf als lid van het kerkbestuur aan waarom: “Naast de viering van het liturgische feest van de heilige Catharina (feestdag 25 november)willen wij ook stilstaan bij de voltooiing van het plaatsen van voorzetramen voor al onze prachtige gebrandschilderde ramen. Hierdoor zitten we niet alleen wat behaaglijker in onze kerk, maar geven de ramen tevens extra bescherming tegen weer- en milieu-invloeden. Daarom wil ik in het bijzonder welkom heten de families van de donateurs van destijds, die ook nu weer een bijdrage hebben gegeven voor de instandhouding van deze ramen. Onze welgemeende dank daarvoor. Tenslotte willen wij ook even stilstaan bij de afsluiting van het tienjarig onderhoudsplan van dit kerkgebouw. 
Toen midden in de negentiger jaren de kerk hoognodig gerestaureerd moest worden, werd realisering bijna uitgesloten geacht. Dankzij de inspanning van het toenmalig kerkbestuur werd bij instellingen over heel Nederland veel geld verkregen, waardoor de restauratie uiteindelijk uitgevoerd kon worden. Na restauratie werd als verplichting opgelegd een tienjarig onderhoudsplan van meer dan 1 miljoen gulden. Dat uiteindelijk onze heel kleine parochiegemeenschap, samen met de stichting Behoud Catharinakerk, dit heeft kunnen verwezenlijken is voorwaar een huzarenstuk geweest. Daarvoor kunnen wij allen alleen maar dankbaar zijn. Alles bij elkaar genomen genoeg redenen om vanavond in feeststemming te zijn.” De ‘families van de donateurs van destijds’ waren ook aanwezig en na de viering werd uitgebreid nabeschouwd onder het genot van een drankje.

Klik op een van de onderstaande foto's voor een grotere weergave.